Nya böcker

Tiden går kaffet kallnar
Valhajen och Vargen
Medeltidens kyrkor i Färs, Frosta och Onsjö i mellersta Skåne
Flickorna i Torp
I filosofernas trädgård

Uppdragsutgivning

Uppdragsutgivning ­ vår specialitet!

Hur arbetar Atremi? 
Atremi tar vid där du som författare slutar. Vanligtvis innebär det att vi får din text digitalt, via usb eller e-post. Eventuella bilder kan skickas digitalt inlästa, t.ex. via wetransfer.com, eller som pappersbilder. 
Vi monterar ditt material i ett speciellt dataprogram, anpassat för tryck. Vi ger ett förslag på bokens layout. När detta är färdigt får du ett första utkast, korrektur, där du kan se hur det hela tar sig ut. Du läser igenom, rättar och har åsikter om layout etc. Sedan skickar du tillbaka ändringarna till oss på Atremi. På detta sätt bollas så korrekturet mellan oss ett par gånger till dess att alla är nöjda. Atremi samarbetar med olika tryckerier och bokbinderier beroende på vilken typ av bok som ska tryckas. 
Man kan använda sig av flera olika sorters tekniker. Vissa tekniker lämpar sig bäst om man vill ha en liten enkel bok i liten upplaga (några hundra ex.) medan större krav på upplaga och kvalitet kräver andra tekniker. 
Atremi ser till att det blir en bok och tillsammans kommer vi överens om hur många exemplar du vill köpa innan vi börjar arbeta med boken.
Marknadsföring, utöver denna hemsida, har Atremi hittills inte ägnat sig åt. Varje bok är unik så fäst er inte alltför mycket vid någon enskild formulering här på hemsidan. Kontakta oss så får vi diskutera hur Atremi på bästa sätt kan hjälpa dig med ditt projekt! 

Nedan presenterar vi exempel på tjänster som vi kan erbjuda:

 • Handledning inför skrivande och sammanställning av bok
 • Inscanning av bildmaterial
 • Montering av text från textfil
 • Montering av färdiga pdf-filer
 • Montering av bilder
 • Enklare bildbearbetning
 • Enklare korrigering/redigering
 • Enklare korrekturläsning
 • Omslag
 • Förmedling till tryck
 • ISBN
 •  Pliktex
 • Framställande av broschyrer
 • Vykort/Textkort

 

Vad kostar det?
Du undrar naturligtvis vad det kostar att ge ut din bok. Detta är tyvärr omöjligt att svara på generellt. Alla våra bokprojekt behandlas individuellt och är unika! 
Det är många faktorer som påverkar priset: ditt manus utseende, sidantal, upplagans storlek, bilder och bildkvalitet, bokens kvalitet och utseende m.m. Så kostnaden kan på grund av detta hamna på allt mellan några tusenlappar till över hundra tusen kronor. 
Vi ger er gärna en preliminär kostnadsbild i samband med vår inledningskontakt men lämnar sedan en offert när vi känner till just ditt bokprojekt och dina önskemål.

 Författartips (länk)