Nya böcker

Tiden går kaffet kallnar
Valhajen och Vargen
Medeltidens kyrkor i Färs, Frosta och Onsjö i mellersta Skåne
Flickorna i Torp
I filosofernas trädgård

Integritetspolicy

Integritetspolicy för Atremi Bok & Kontor

Så här hanterar Atremi dina personuppgifter
Den 25 maj 2018 trädde en ny EU-förordning gällande dataskydd för personuppgifter i kraft. Förordningen ersätter den tidigare gällande personuppgiftslagen. Den nya förordningen stärker skyddet för personuppgifter. Här nedan beskriver vi varför och hur vi på Atremi Bok & Kontor hanterar dina personuppgifter. Det är viktigt att du läser texten eftersom du när du lämnar dina personuppgifter till oss samtidigt tillåter oss att hantera dina personuppgifter i enlighet med vår policy. Om du önskar att vi hanterar dina uppgifter eller ditt material på annat sätt måste du meddela oss detta.

Varför behöver Atremi dina personuppgifter?
Vi behöver hantera dina personuppgifter för att få möjlighet att fullfölja våra överenskommelser. I och med att du gjort en bokbeställning eller godkänt en offert från oss har vi ingått ett avtal och behöver:

  • din adress/mailadress och telefonnummer för att kunna kommunicera på ett smidigt och snabbt sätt.
  • ditt namn och din postadress för leveranser av det material du beställt från oss samt din fakturaadress.
  • i de fall vi säljer din bok för din räkning behöver vi även ditt personnummer/ organisations-nummer, eftersom det då åligger Atremi Bok & Kontor att rapportera din inkomst från försäljningen till skatteverket, och ett bankgiro eller kontonummer, där vi sätter in din inkomst av försäljningen.
  • förutom ovanstående sparar vi även ditt manus och dina bilder som en service för dig om du senare skulle vilja trycka fler böcker.

När och varför lämnar vi ditt material till tredje part?
Då vi inte själva utför vissa tjänster, såsom t.ex. tryckning, måste vi lämna ditt material och dina adressuppgifter vidare till aktuellt tryckeri. I vissa fall kan det också gälla annan typ av tjänster. I de fall vi säljer din bok för din räkning har vi skyldighet att uppge vissa uppgifter till myndighet.  Atremi lämnar inte uppgifter vidare och använder inte heller våra kunders personuppgifter i marknadsföringssyfte.

Hur och hur länge sparar vi ditt material och dina kontaktuppgifter?
Vi sparar följande:

  • mailkonversation sparas digitalt
  • personuppgifter sparas i pappersarkiv och digitalt
  • manus och bilder sparas digitalt

Vi sparar ovanstående material så länge Atremi AB finns kvar eller till dess vi ombedes av dig att makulera materialet. På kontoret hanteras dina uppgifter enbart av oss som arbetar med din produktion.

Ansvar
För de personuppgifter som vi innehar och hanterar är vi, Atremi Bok & Kontor med registreringsnummer 662011-1267, personuppgiftsansvariga.

 

20220831